ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Уважаеми родители и ученици,
през учебната 201
6 - 2017 година в нашето училище
се предлага прием в следните класове:

   ПЪРВИ КЛАС Паралелки със засилено обучение по български език и литература, математика, английски език, информационни технологии, музика и изобразително изкуство.

ново ЗАПОВЕД № 249/29.01.2016 ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА  Пълният текст на заповедта за приема на ученици можете да изтеглите от тук

   ПЕТИ КЛАС Паралелки със ЗИП български език и литература, ЗИП  математика, ЗИП  немски език както и СИП астрономия и СИП география
   ОСМИ КЛАС Паралелка:
• една с профил технологичен "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС" с 18 часа обучение по английски език
   ДЕВЕТИ КЛАС Паралелка:
• една с профил технологичен "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"
ПЪРВИ  КЛАС


 


  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
   В СОУ „Пейо Яворов” - Плевен за учебната 2016/2017 г. се приемат
   Две паралелки ПЪРВИ КЛАС

   Училището работи по програмите на „Джуниър Ачийвмънт”, от І до ХІІ клас, с профил „Предприемачество и бизнес” и разполага с добре поддържана материална база. Последната придобивка на училището е откритият през октомври 2010 г. кабинет по „Предприемачество и бизнес”.

   В СОУ „Пейо Яворов” може да се завърши:
   - начална степен на образование (І – ІV клас);
   - основно образование (V – VІІІ клас);
   - средно образование (ІХ – ХІІ клас).
   Това е условие, което предполага 12 годишен курс на обучение в училището без промяна на средата. По този начин детето се социализира по-добре, защото опознава училището, учителите, ръководството и опознаването е двустранно. Така се осъществява по-добър контакт и по-добра съвместна работа с родителите, както за обучението, така и за възпитанието на децата.

В училището съществуват различни спортни секции, водени от учители по физическо възпитание, специалисти по дадения спорт. Учениците от І до ІV клас спортуват на спортни площадки и в самостоятелен физкултурен салон.

На първокласниците се предлага целодневно обучение и организирано хранене в столовата на училището с топла храна за обяд и закуски.

Записването на деца за І клас
започна в Дирекцията на училището.

  В българските училища според ДОИ - профилирани паралелки за първи клас няма.
Те са за учениците от 7 и 8 клас.
По избор на родителите може допълнително да се изучават като засилено обучение: български език и литература, математика, ИТ (информационни технологии), изобразително изкуство, музика, хореография с корепетитор, чужди езици, спорт или други
от изучаваните предмети.

  Има изграден физкултурен салон само за ученици от първи до четвърти клас,
а часовете за работа с компютър се водят от преподавател-специалист в нова
модерна компютърна зала.

  За първокласниците има организирана занималня - ПИГ, като учителката поема
децата след завършването на учебните часове (учениците от 2-4 клас също могат
да посещават занималня)

  В училището работят - ресурсен учител и медицинска сестра. Училището разполага със здравен кабинетма и библиотека  

          Забележка: В училището има изградена достъпна архитектурна среда и
     приемаме деца с двигателни увреждания.
Родителите, които подадат молба за
     записване на детето им след 30. 06. 2014 г. ще бъдат приети при наличие на
     свободни места.

     Пълният текст на заповедта за приема на ученици можете да изтеглите от тук

  Вижте по-долу  Програма #1, #2,#3 и раздел ново "Други възможности"

 

САМО В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
 ново ОСМИ КЛАС    Профилирана паралелка с прием след СЕДМИ клас:
ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН - "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"
с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично

за четвърта поредна година

ДЕВЕТИ КЛАС    Профилирана паралелка с прием след ОСМИ клас:
ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН - "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"
за десета поредна година

ново ОСМИ КЛАС            Обучение в профилирана паралелка  "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"
- след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично"   

        Обучението съчетава усвояване на два чужди езика (по избор на ученика) и

     отлична подготовка по основните икономически дисциплини с развиване на

     практически умения за организиране и управление на малък и среден бизнес

Бал за класиране:
1. Оценка от тест по БЕЛ (външно оценяване)
2. Утроената оценка от тест по математика (външно оценяване)
3. Оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас
4. Оценката по география и икономика от удостоверението за VІІ клас  

 

Профилиращи предмети:

      І. Технологии

      * Пазарна икономика

      * Маркетинг и реклама

      * Предприемачество

      * Счетоводство на предприятието

     ІІ. Информационни технологии

     ІІІ. География и икономика

 

За подпомагане на профилиращата подготовка учениците изучават като СИП

(свободно - избираема подготовка)

1. Бизнес английски – VІІІ клас

2. Бизнес кореспонденция на английски език (текстообработка) – ІХ клас

3. Виртуално предприятие – Х клас

4. Учебна компания – ХІ клас

5. Компютърна симулация „Банките в действие” – ХІІ клас

 

Ежегодни участия в:

І. Инициативи – „Мениджър за един ден”, Посещение на Народното събрание

ІІ. Национални и европейски състезания

    1. Иновационен лагер

    2. Банките в действие

    3. Виртуално предприятие „Титан”

    4. Социални иновации

    5. Младежки форум „Изгряващи звезди”

 

Работата по програма „Учебна компания” – реално бизнес предизвикателство:

• Да откриеш и развиеш печелившата идея

• Да я реализираш, като създадеш и организираш фирма

• Да рекламираш и продаваш своя продукт (услуги)

• Да управляваш успешно материалните и човешките ресурси в конкурентна среда

• Да презентираш дейността си

• Да създаваш партньорство с учебни компании от чужбина

 

Класен ръководител – ...

 

  Предлагаме изучаването на следните чужди езици за всички ученици
   от осми и девети клас:

   английски език;

   немски език;

   руски език;

ДЕВЕТИ  КЛАС       Обучение в профилирана паралелка  "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"  

   За профилираната паралелка се кандидатства след завършен VІІІ клас
по бал, като балообразуващи предмети са:

       - география (удвоена),

       - изобразително изкуство (удвоена),

       - български език и литература;

 

В профилираната паралелки по учебен план се изучават  всички учебни

предмети, които се изучават по общообразователна подготовка според ДОИ

във всички гимназии и това позволява да се кандидатства във ВУЗ след

завършен 12 клас.

 

    Профилиращи предмети, които се изучават в "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС"

 Пазарна икономика

   Маркетинг и реклама

   Предприемачество

   Счетоводство на предприятието

   География и световна търговия

   Пари, банки и финансови пазари

   Информационни технологии

        Предлагаме изучаването на следните чужди езици за всички ученици
   от осми и девети клас:

   английски език;

   немски език;

   руски език;

 

ПРОГРАМИ  
  СОУ „Пейо Яворов” е единственото СОУ в гр. Плевен, което работи по програмите на „Джуниър Ачийвмънт”.  Под формата на ЗИП учениците  от 1 до 8 клас и ПДГ могат да се учат по следните програми:

ново #1 - Програма „Ние”

       За ученици на възраст 6-8 години (І-ІІ клас и ПДГ)

       Общ брой часове: до 16

       Брой часове на седмица: 1

       Програмата се съсредоточава върху индивидите и ролята, която те играят т

като производители и потребители. Уменията и знанията, които получават малките

ученици, работейки по тази програма, представляват първата крачка от

превръщането им в добре информирани, финансово грамотни и пълноценни

граждани на нашето общество.

       Програмата е комбинация от традиционна теория в съчетание с практически упражнения, които включват дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети,

работа в екип, игри по роли и др.

       Програмата помага за изграждане на лична концепция у учениците чрез

измислените герои от разказите и практическите игри в комплекта.

 

ново #2 - Програма „Нашият град”

       За ученици на възраст 10-12 години (ІІІ-V клас)

       Общ брой часове: от 18 до 32

       Брой часове на седмица: 1

       Програмата изследва възможностите за кариера и взаимовръзката на

различните отрасли в града. Разглеждат се типичните производства и услуги,

които могат да бъдат намерени във всеки град и вида работници, които изискват.

Учениците ще научат как да прилагат уменията си на работното място и как с

работата си допринасят за развитието на града.

Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видео филми,

творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

 

ново #3 -  Програма „Нашата общност”

       За ученици на възраст 10-12 години (ІІІ-V клас)

       Общ брой часове: от 18 до 32

       Брой часове на седмица: 1

       Програмата изучава отговорностите и възможностите в нашата общност,

като води учениците през една обществена дейност, бизнес, който оперира в

рамките на общността и подчертава подкрепата, която правителството оказва

на развитието на този общественополезен труд.

 

ново #4 - Програма „Икономически ползи от образованието”

       За ученици на възраст 13-14 години (VІ-VІІІ клас)

       Общ брой часове: от 18 до 32

       Брой часове на седмица: 1

       Програма „Икономически ползи от образованието” включва няколко дейности,

за да помогне на учениците да разберат алтернативният разход при напускане на

училище и ползите от получаване на добро образование.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ
Всички материали са от сайта на МОН
 


Заповед № РД 09-1132/04.09.2013 г. за определяне на графика на дейностите
по приемане на ученици в държавните и в общинските училища
след завършен седми клас и след завършено основно образование
за учебната 2016/2017 година

файл "zapoved_priem7klas_2013_2014.pdf"

Забележка:  
Ако местата се заемат след първия етап на класиране, няма да се провежда втори етап.

 

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 
СОУ „Пейо Яворов” гр. Плевен разполага с:

   Физкултурен салон за учениците от І – ІV клас и подготвителен клас
  
Физкултурен салон за учениците от V – ХІІ клас. На разположение е тенисмаса.
   Фитнес зала оборудвана със съвременни уреди.
   Обновена открита спортна площадка в двора на училището
  
Към училището функционира столова с организирано хранене, като се предлага
   топла храна на закуска и обяд

  
Занималня за учениците от І – VІ клас, като децата може да са целодневно в
    училището от 700 до 1800 часа вечерта

  
Компютърни кабинети с INTERNET и локална мрежа
   От 2010 г. е създаден кабинет по ИКОНОМИКА, с нови компютри, мрежа и интернет. 
  
Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол,
    волейбол, хандбал, както и да участват в туристическата дейност, екологични
    клубове, научни дискусии, конкурси и други изяви

  
Сайт с електронен дневник, като всеки родител срещу индивидуален код,
    предоставен му от училището, може посредством интернет да получава
    информация за оценките и отсъствията на детето си

  
Учениците имат право на стипендии за отличен успех и по социални причини
 
 Медицинска сестра и здравен кабинет
  
Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература
    от своя собствена библиотека.